WSP Brand & Risk

Besöksadress:  Arenavägen 7, Stockholm

Postadress:  Arenavägen 7, 121 88 Stockholm-Globen

Telefon:  010-722 50 00

Mailadress:  fornamn.efternamn@wspgroup.se

Kontaktperson:  Jan Ottosson, jan.ottosson@WSPGroup.se, 070-20 20 324

Huvudsaklig verksamhet:  Har gedigen kompetens och erfarenhet av olika typer av tjänster inom brand, risk och säkerhet. Kontor över hela landet. Erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom tjänsteområdena hus och industri, transport och infrastruktur samt miljö. Företagets totala bredd, med många teknikområden, kan ansvara för hela projekt i alla skeden, från tidiga förstudier till det fortlöpande säkerhetsarbetet i färdiga anläggningar.

Geografiskt verksamhetsområde:  Hela Sverige och större delen av världen.

Antal anställda:  14 500

Besök vår hemsida här

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.