Viking Nordic AB

Besöksadress:  Staffans Väg 5, Sollentuna

Postadress:  Staffans Väg 5, S-195 98 Sollentuna

Telefon:  08-594 415 90 

Mailadress:  vikingsweden@viking-emea.com

Kontaktperson:  Niina Beltowski,  +46 08-594 415 97,  BeltowskiN@viking-emea.com

Huvudsaklig verksamhet:  Leverantör av brandskyddsprodukter

Geografiskt verksamhetsområde:  Sweden, Norge, Danmark, Island, Finland, Estland & Lettland

Antal anställda:  9

Besök vår hemsida här

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.