Victaulic

Besöksadress:  Prijkelstratt 36,9810 Nazareth, Belgien

Postadress: se ovan

Telefon:  08-503 36 530

Mailadress:  stefan.reuterling@victualic.com

Kontaktperson:  Stefan Reuterling

Huvudsaklig verksamhet:  Leverantör av innovativa lösningar och produkter för sprinklersystem

Geografiskt verksamhetsområde:  Hela Sverige

Antal anställda:  6 i Sverige

Besök vår hemsida här

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.