Vi har fått ytterligare en ny medlem – Xylem Sverige

Xylem har arbetat med pumpar och automatik för alla typer av pumpapplikationer. Xylem har arbetat med sprinklerpumpar i Europa sedan 1989. Xylem Sverige arbetar med pumpar och automatik för pumpar i enlighet med EN 12845, SBF 120:7, BDI 251/4001, CEA 4001, NFPA 20, SS 883001 (INSTA 900-1).

Produktlinjen för sprinklerpumpar heter ”GEM”.

Xylem Sverige har geografisk täckning med serviceverkstäder på 11 orter. Företaget har ca 1 800 anställda i vårt land.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.