Vi har fått en ny medlem – Länsförsäkringar AB

Vi är glada att kunna berätta att vi fått en ny medlem som stödjer oss i vår fina verksamhet! Länsförsäkringar AB har bekräftat att de går in som stödjande medlem. Vi har nu de flesta av landets ledande försäkringsbolag bakom oss och vi hälsar Lf  AB välkomna och hoppas på en mångårig samverkan!

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.