Vi har fått en ny medlem – American International Group, Inc (AIG)

Vi har fått en ny medlem som stödjer vår verksamhet – AIG. Det är en av världens största försäkringsbolag.  AIG är ett varumärke under AIG Europe Limited. AIG Europe Limited är ett dotterbolag till American International Group, Inc (AIG).  American International Group, Inc (AIG) är ett ledande internationellt försäkringsbolag med kunder i över 130 länder. Företaget erbjuder service åt industrier, företag, organisationer och privatpersoner genom ett av de mest omfattande internationella nätverken tillgängligt bland försäkringsbolag i världen.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.