Verksamhetsplan 2014

Sprinklerfrämjandets styrelse fastställer varje år en affärsplan för den verksamhet som planeras för organisationen där de övergripande målen diskuteras och där detaljerade handlingsplaner upprättas som är direkt länkade till affärsplanen. Sprinklerfrämjandet bildades 1994. Vi anlitas som organisation i samband med brandutredningar och som remissorgan i olika sammanhang. Vi samarbetar med och anlitas av myndigheter, försäkringsbolag, tekniska högskolor och forskningsorganisationer.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.