Kapacitetsprov och Kommunala vattenledningsnät

Användningen av automatiska vattensprinkleranläggningar har ökat i vårt land under de senaste åren. Klicka på länken till höger och läs den fullständiga rapporten.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.