Vatten eller vattendimma i sprinklersystem? En oberoende teknisk jämförelse

Det här är en artikel skriven av två brandtekniska konsulter vid Bengt Dahlgren Brand & Risk AB. Artikeln syftar till att ge en oberoende jämförelse mellan sprinklersystem med vatten och system med vattendimma som släckmedel. Jämförelsen görs utifrån ett brandskyddstekniskt, ekonomiskt och installationsmässigt perspektiv.

 

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.