Varulagerbrand i England den 3 september 2014

Vi har fått en brandrapport från London Fire Brigade där sprinklersystemet aktiverades i brandens tidiga skede. Branden begränsades till en container med hög brandbelastning (innehållande bl.a. gasflaskor), som fick en stor omfattning och brandförsvarets insatsstyrka från Oxfordshire F & RS lyckades i samverkan med det väl fungerande sprinklersystemet släcka branden utan alltför svåra skador. Läs bifogad rapport.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.