Värends Räddningstjänst

Besöksadress:  Fagrabäcksvägen 7, Växjö

Postadress:  Box 1232, 351 12 Växjö

Telefon:  0470-76 65 00

Mailadress:  raddningstjansten@vaxjo.se

Kontaktperson:Anders Brodell  anders.brodell@vaxjo.se

Huvudsaklig verksamhet:  Kommunal räddningstjänst

Geografiskt verksamhetsområde:  Alvesta och Växjö kommuner

Antal anställda:  240 (varav 180 deltidsanställda brandmän)

Besök vår hemsida här

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.