Värends Räddningstjänst

Besöksadress:  Fagrabäcksvägen 7, Växjö

Postadress:  Box 1232, 351 12 Växjö

Telefon:  0470-76 65 00

Mailadress:  raddningstjansten@vaxjo.se

Kontaktperson:Anders Brodell  anders.brodell@vaxjo.se

Huvudsaklig verksamhet:  Kommunal räddningstjänst

Geografiskt verksamhetsområde:  Alvesta och Växjö kommuner

Antal anställda:  240 (varav 180 deltidsanställda brandmän)

Besök vår hemsida här