Uppdatering Årsmöte och seminarium den 16 april 2020

Information om Coronaviruset till våra medlemmar.
Med anledning av utbrottet av Coronavirus följer Sprinklerfrämjandet utvecklingen kontinuerligt via de ansvariga myndigheterna, främst UD ochFolkhälsomyndigheten. Det är viktigt att våra medlemmar håller sig informerade om läget löpande via deras hemsidor.

Om inte läget förbättras eller stabiliseras gällande spridning av Coronaviruset kommer Sprinklerfrämjandet att behöva flytta fram årsmöte till ett annat datum.

Fortlöpande information kommer så fort läget förändras eller annan information kommer från myndigheterna.

Var rädda om er och era familjer och följ Folkhälsomyndigheten rekommendationer.