Tyco Buildings Services Products AB (Sweden)

Besöksadress:  Trädgårdsgatan 10, Lammhult

Postadress:  Box 145, 360 30 Lammhult

Telefon:  0472-269 980

Mailadress:  info-SE@tyco-bspd.com

Kontaktperson:  Sebastian Melin, smelin@tyco-bspd.com  073-396 83 09

Huvudsaklig verksamhet:  Världens största tillverkare och leverantör av brandskyddsprodukter, t ex sprinklersystem, vattendimma, gas skumsystem, handbrandsläckare och detektion.

Geografiskt verksamhetsområde:  Hela landet

Antal anställda:  65

Besök vår hemsida här

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.