Trafikverket väljer nyutvecklat släcksystem för vägtunnlar i Förbifart Stockholm

Ett helt nytt brandbekämpningssystem har provats av SP i full skala i en vägtunnel i Norge. Statens Provningsanstalt – Brandteknik har på uppdrag av Trafikverket genomfört sex brandförsök där systemet har stresstestats under olika brandförhållanden. Försöken var så spektakulära att både Discovery Channel och norska TV2 fanns på plats. Resultaten blev mycket lyckade och systemet har marginal att bekämpa stora bränder enligt SP. Läs hela artikeln här genom att klicka på länken till höger.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.