Tillförlitlighet för automatiska sprinklersystem – svensk statistik, engelsk version

Rapporten är ett examensarbete utfört av elever på Lunds universitet med titeln ”Tillförlitlighet för automatiska sprinkleranläggningar – en analys av befintlig statistik”. Denna rapport är en engelsk översättning.Rapporten behandlar både statistik från Sverige och andra länder för att bestämma tillförlitligheten för automatiska sprinkleranläggningar i Sverige samt för att ge förslag på åtgärder för att öka den.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.