Temper Technology AB

Besöksadress:  Exportgatan 49, 422 46 Hisings Backa

Postadress:  Exportgatan 49, 422 46 Hisings Backa

Telefon:  076-830 13 32

Mailadress:  stina.forsberg@temper.se

Kontaktperson:  Stina Forsberg

Huvudsaklig verksamhet:   Temper Technology AB är ett tekniskt miljöföretag med produkter inom brand och kyla. Temper Technology har marknadsfört de miljövänliga och tekniskt mycket effektiva köld- och värmebärande Temper samt frysskyddet inom brand, Temper S, sedan 20 år tillbaka.

Geografiskt verksamhetsområde:   Internationellt 

Antal anställda:  3

Besök vår hemsida här 

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.