SWECO Systems AB

Besöksadress:  Gjörwellsgatan 22, Stockholm

Postadress:  Box 34044, 100 26 Stockholm

Telefon:  08-695 60 00

Mailadress:  förnamn.efternamn@sweco.se

Kontaktperson: Johan Lundmark, johan.lundmark@sweco.se

Huvudsaklig verksamhet: Internationellt konsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster med högt kunskapsinnehåll. Uppdragen handlar om allt från förstudier, utredning och strategisk planering till design, konstruktion, projektering och projektledning. Företagets ingenjörer, arkitekter och miljöexperter samverkar för att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Geografiskt verksamhetsområde: Sverige, Norge, Finland, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien och Polen

Antal anställda: ca 3400 i Sverige, ca 7800 i hela koncernen

Besök vår hemsida här

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.