SWE Sprinkler AB

Besöksadress:  Krusenhovsvägen 32, Åby

Postadress:  Krusenhovsvägen 32, 616 21 Åby

Telefon:  011-66 400

Mailadress:  henrik@swesprinkler.se

Kontaktperson:  Henrik Roglar, 070-786 05 39

Huvudsaklig verksamhet:  Installation och service av sprinklersystem.

Geografiskt verksamhetsområde:  Hela landet samt Norge

Antal anställda:  32

Besök vår hemsida här

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.