Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB

Besöksadress:  Tegeluddsvägen 100, Stockholm

Postadress:  Fack 4574, Box 226, 751 04 Uppsala 

Telefon:  08-783 70 70

Mailadress:  tomas.aberg@sbsc.se

Kontaktperson:  Tomas Åberg

Huvudsaklig verksamhet:  Certifieringsorgan för SBF/SSF normer. Ackrediterad av SWEDAC för ledningssystem inom kvalité, miljö och arbetsmiljö.

Geografisk verksamhetsområde:  Hela landet

Antal anställda:  19

Besök vår hemsida här

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.