Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB

Besöksadress:  Tegeluddsvägen 100, Stockholm

Postadress:  115 87 Stockholm

Telefon:  08-783 70 70

Mailadress:  tomas.aberg@sbsc.se

Kontaktperson:  Tomas Åberg

Huvudsaklig verksamhet:  Certifieringsorgan för SBF/SSF normer. Ackrediterad av SWEDAC för ledningssystem inom kvalité, miljö och arbetsmiljö.

Geografisk verksamhetsområde:  Hela landet

Antal anställda:  19

Besök vår hemsida här