Striden om vattnet

Nu ska SP Technical Research Institute of Sweden titta närmare på hur sprinklersystem på ett säkert sätt kan kopplas in direkt på de kommunala vattennäten. Idag skiljer sig bedömningarna mycket över landet om när och hur sprinkleranslutning och provningar får ske.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.