Storbrand vid Stora Enso Hyltebruk

En kraftig brand bröt ut i en lagerbyggnad för balar med returpapper vid Stora Ensos pappersfabrik i Hyltebruk vid 15-tiden på lördagseftermiddagen den 7 maj 2011. Brandmän från minst fem stationer sattes in mot elden.

Hela lagerlokalen var sprinklerskyddad. Genom en god samverkan mellan det under hela brandförloppet fungerande sprinklersystemet och de medverkande räddningstjänsterna så kunde den mycket allvarliga branden slutligen ”besegras” utan alltför omfattande direkta eller indirekta skador för Bruket.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.