Sprinklerteknik AB

Besöksadress:  Hans von Kantzows väg 50

Postadress:  734 40 Hallstahammar

Telefon:  070-740 71 54

Mailadress:  info@sprinklerteknik.se

Kontaktperson:  Per-Erik Fredriksson

Huvudsaklig verksamhet:  Projektering av sprinkler- och brandsläckningssystem

Geografiskt verksamhetsområde:  Hela landet

Antal anställda:  5 sprinklerkonstruktörer

Besök vår hemsida här

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.