Sprinklersystemens tillförlitlighet – USA 2006

”An Analysis of Automatic Sprinkler System Reliability Using Current Data” av John R. Hall, Jr., Ph.D. National Fire Protection Association March 29, 2006 är de senast tillgängliga erfarenheterna från den amerikanska sprinklermarknaden.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.