Sprinklersystem i bostaden räddar liv – Svensk Byggtidning nr 1 2015

Svensk Byggtidning har i nr 1 2015 ”TEMA BRAND”. Vi har där skrivit en artikel om bränder i bostäder med titeln ”Sprinklersystem i bostaden räddar liv”. Sprinklerfrämjandet inriktar mycket av sin verksamhet på att sprida information och ge rådgivning så att fler fastighetsägare, stora bostadsbolag och kommuner inser värdet i att investera i boendesprinklersystem som vi vet RÄDDAR LIV! Kunskapen måste spridas för att öka förståelsen för hur de här systemen fungerar och dess förträffligheter!

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.