Sprinklerstopp i Mölndals kommun – debattinlägg från Bengt Dahlgren Brand & Risk AB

Mölndals kommun har som Sveriges första, och kanske världens enda, kommun FÖRBJUDIT SPRNKLERANLÄGGNINGAR att koppla in sig på det kommunala vattennätet. En anledning är ekonomisk, en annan är rädslan för att dricksvattnet ska kontamineras. Artikeln är ett inlägg i den just nu mycket heta debatten som förs också i några andra kommuner.

 

 

 

 

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.