Sprinklerskydd av äldreboenden i Varberg

Den dåliga brandsäkerheten på äldreboenden fick räddningstjänsten i Varberg att ställa ett ultimatum 2005 – Sprinklerskydda eller anställ mer nattpersonal!Den här artikeln beskriver hus hela processen genomfördes från 2005 och fram till dess att 25 befintliga anläggningar hade sprinklerskyddats. Kostnaden för hela projektet uppgick till cirka 25 miljoner kronor.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.