Sprinklerrapporter från intressanta bränder där sprinkler aktiverats – USA mars 2014

Den här specialrapporten är en sammanställning av en studie gjord av NFPA i USA på särskilt intressanta bränder där sprinkler aktiverats och som presenterats i tidskriften NFPA Journal.

Rapporterna visar på att sprinklertekniken är mycket effektiv och att den både räddar liv och egendom vid bränder. Klicka på länken till höger och läs hela den intressanta rapporten

 

 

 

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.