Sprinklermyter – Frågor & Svar sammanställda av British Automatic Fire Sprinkler Network (BAFSA), England

Många myter om sprinklersystemen finns i alla länder. De flesta frågorna handlar om kostnader, vattenläckage och tillförlitlighet. Även många andra frågor finns som behandlas i den här mycket innehållsrika artikeln från BAFSA, England från 2011.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.