Sprinklerkonsulterna i Göteborg AB

Besöksadress:  Bultgatan 40 A,  Kungälv

Postadress: Bultgatan 40 A,  442 40 Kungälv

Telefon:  031-96 78 70

Mailadress:  mogens@sprink.se

Kontaktperson:  Mogens Haahr

Huvudsaklig verksamhet:  Erbjuder tjänster inom förebyggande brandskydd. Specialiserade på projektering av alla typer av sprinklerinstallationer, projektledning och styrning av projekt inom industri. Huvudsaklig inriktning är projektering av vattensprinklersystem för både den privata och offentliga marknaden.

Geografiskt verksamhetsområde:   Hela landet, med huvudinriktning på västkusten

Antal anställda:  4 sprinklerkonstruktörer

Besök vår hemsida här

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.