Sprinkler släckte skolbrand i Malmö

En brand inträffade den 13 december 2010 i Mediegymnasiets lokaler på Östra Varvsgatan 9 i Malmö. Räddningstjänsten larmades av ett automatiskt brandlarm. Det automatiska brandlarmet, som senare visade sig vara ett sprinklerlarm, togs emot av larmcentralen kl 10:38.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.