Sprinkler släckte brand på toalett i Heleneborgshallen i Svalöv den 9 januari 2018

En brand inträffade den 9 januari 2018. Branden startade på en toalett i Heleneborgshallen i Svalöv vid lunchtid. Det automatiska brandlarmet aktiverades 12.37 av att ett sprinklerhuvud aktiverats av en brand på en av toaletterna. Vid räddningstjänstens ankomst var branden redan släckt av sprinklersystemet

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.