Sprinkler släckte brand på HVB-hem i Gislaved-Gnosjö

Den 3 december 2016 ca 18.19 inkommer larm via det automatiska brandlarmet på HVB-hemmet som indikerar att det automatiska sprinklersystemet aktiverats. 

Skadorna blev minimala och HVB-verksamheten kunde återupptas redan dagen efter branden.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.