Sprinkler släckte brand på Campus Väst – Gullbergsgymnasiet i Lysekil

Den 14 december 2015 ca 12.15 aktiverades ett sprinklerhuvud av en brand i ett omklädningsrum på Gullmarsgymnasiet Campus Väst i Lysekil. Branden var redan släckt vid räddningstjänstens ankomst. Skadorna blev minimala och skolverksamheten kunde återupptas redan dagen efter branden

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.