Sprinkler släckte brand den 11 maj 2016 i Lunda industriområde, Stockholm

En brand bröt ut i ett lager inomhus i uppställningshallen för pressat papper där stora mängder returpapper lagrades i form av pappersbalar vid Hans Andersson Recycling AB i Lunda industriområde, Stockholm vid 09:20-tiden den 11 maj 2016. Räddningstjänsten från Storstockholms brandförsvar larmades såväl via det automatiska brandlarmet som manuellt till SOS Alarm.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.