Sprinkler släckte brand i industrilokal den 10 dec 2015 i Gislaved-Gnosjö

Larm inkommer en förmiddag via det automatiskt brandlarm som ett sprinklerlarm.

Skadorna blev minimala och verksamheterna kunde återupptas redan dagen efter branden.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.