Sprinkler – nu i äldreboenden och på sjukhus, Artikel i tidskriften Fastighet & Bostadsrätt

En intressant artikel skriven av Caroline Knutsson-Hall där Sprinklerfrämjandet medverkat med kommentarer och rådgivning. Det här är en tidskrift som huvudsakligen vänder sig till fastighetsägare liksom bostadsrättsföretag.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.