Sprincom AB

Besöksadress:  Linköpingsvägen 7, Sundsvall – Kryddstigen 5, Gävle – Forskargatan 3, Borlänge och Expolaris Center, Skellefteå

Postadress:  Linköpingsvägen 7, 857 31 Sundsvall – Kryddstigen 5, 802 92 Gävle – Forskargatan 3, 781 70 Borlänge och Expolaris Center 931 78 Skellefteå

Telefon:  076-144 76 10 (Sundsvall och Skellefteå) och 076-144 76 11 (Gävle och Borlänge)

Mailadress:  nils.dahlin@sprincom.se (Sundsvall & Skellefteå) och tomas.palsson@sprincom.se (Gävle & Borlänge)

Kontaktperson:  Nils Dahlin (Sundsvall och Skellefteå) och Tomas Pålsson (Gävle och Borlänge)

Huvudsaklig verksamhet:  Utför i huvudsak sprinklerinstallationer, allt från minsta servicejobb till helhetslösningar på totalentreprenad. Erbjuder även projekteringslösningar, t ex ramhandlingar, färdiga konstruktioner och projekteringsgranskning.

Geografiskt verksamhetsområde:  Norrland

Antal anställda:  44

Besök vår hemsida här

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.