SP Sveriges Tekniska Forksningsinstitut / SP Brandteknik

Besöksadress:  Brinellgatan 4, Borås

Postadress:  Box 857, 501 15 Borås

Telefon:  010-516 50 00

Mailadress:  info@sp.se

Kontaktperson: Magnus Arvidson. 010-516 56 90, magnus.arvidson@sp.se

Huvudsaklig verksamhet: SP är ett aktiebolag som är helägt av svenska staten via RISE Holding AB. SP har nio tekniska enheter – Brandteknik, Bygg och mekanik, Elektronik, Energiteknik, Mätteknik, Kemi, Material och Ytor, Kalibrering och verifiering, Trä samt Certifiering. Verksamheten omfattar forskning, teknisk utveckling, provning och certifiering. Växelverkan mellan dessa driver teknikutvecklingen framåt. SP verkar såväl nationellt som internationellt.

Geografiskt verksamhetsområde: Hela landet

Antal anställda: ca 1250 varav ca 85 vid enheten för Brandteknik

Besök vår hemsida här