SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut / SP Trä

Besöksadress:  Drottning Kristinas väg 67, Stockholm

Postadress:  Box 5609, 114 86 Stockholm

Telefon:  010-516 62 24

Mailadress:  birgit.ostman@sp.se

Kontaktperson: Birgit Östman, 010-516 62 24

Huvudsaklig verksamhet: SP Trä verkar i hela kedjan från skogsråvara till färdiga byggnadsverk. Ett styrkeområde är brandsäkerhet i träbyggnader.

Geografiskt verksamhetsområde: Hela landet. Verksamhet finns i Stockholm, Skellefteå, Borås och Växjö

Antal anställda: SP Trä ca 100, Hela SP ca 1200

Besök vår hemsida här

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.