Skolor behöver sprinklerskydd – De flesta skolbränder är anlagda – Svensk Byggtjänst

Varje vecka brinner cirka 11 skolor i vårt land. Det är inte acceptabelt! Hur kan vi då göra för att stoppa den här trista utvecklingen? Oacceptabelt många bränder har inträffat under de senaste åren också i daghem och förskolor. Skadorna blir ofta omfattande, såväl direkt som indirekt. Många människor i samhället drabbas på olika sätt av dessa bränder – anställda, elever och föräldrar. De många bränderna skadar även samhället på olika sätt. Svensk Byggtjänst har behandlat de här frågorna i en intressant artikel i en av sina tekniska publikationer.

 

 

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.