Skolbränder släckta av sprinkler i England-sommar 2013

Två skolbränder har inträffat i England under sommaren 2013 (24/6 & 22/8) som i båda fallen har släckts av automatiska sprinklersystem. Många skolor i England har sprinklersystem, dock utan myndighetskrav.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.