Skolbrand i England släcktes av ett aktiverat sprinklerhuvud

Den 1 maj 2014 startade en brand i ett kylaggregat placerat i ett avskilt utrymme i en skola i Wednesbury i West Midlands, England. Personal förökte släcka branden med en handbrandsläckare och brandfilt, men misslyckades. Ett sprinklerhuvud aktiverades som släckte branden helt! Det tog skolan 6 dagar att återställa de skadade utrymmena. Skadekostnaden blev försumbar. Läs rapporten genom att klicka på länken till höger.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.