Skatteskrapan, Stockholm – En säker byggarbetsplats i 29 våningar

Byggnadsarbete medför i sig ofta en ökad risk för uppkomst av brand och är därför normalt en riskutsatt plats för personer som uppehåller sig i byggnaden under byggnadsskedet.  Skatteskrapan med sina 29 våningar (varav 3 under mark) – och som byggdes om till studentboenden – innebar att riskexponeringen blev ännu mer utsatt och därför att betrakta som en särskilt ”utsatt och farlig” arbetsplats, både vad gäller arbetsmiljöriskerna men även de brandskyddstekniska riskerna. Den här artikeln beskriver hur hela det skadeförebyggande arbetet genomfördes utan att en enda allvarlig skada inträffade.

 


Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.