SBF Sprinklerdag 2011

Här kan du ladda ner ett föredrag som presenterades vid SBF Sprinklerdag den 4 maj 2011 ”Erfarenheter från bränder i sprinklade miljöer”.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.