SBF Sprinklerdag 2008

Här kan du ladda ner ett föredrag om hur Varbergs kommun beslutade sig för att sprinklerskydda samtliga sina äldreboenden, som presenterades vid SBF Sprinklerdag i april 2008.

 

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.