Sågverksbrand – Vislanda sågverk den 16 september 2013

En brand utbröt under måndagskvällen den 16 september 2013 på VIDA ABs sågverk i Vislanda. Hela produktionen stoppades men var i gång igen under nästa dag.

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.