Rapidrop

Besöksadress:  Lillsjövägen 13, Jordbro

Postadress:  Lillsjövägen 13, 136 50 Jordbro

Rutland Business Park, Newark Road, Peterborough, PE1 5WA, United Kingdom

Telefon:  +44 1733 847510

Mailadress:  ricky.calpin@rapidrop.com

Kontaktperson:  Ricky Calpin,  +45 9796 2698, mobil: +45 2143 8826  ricky.calpin@rapidrop.com

Huvudsaklig verksamhet: Rapidrop Global Limited is a UK based manufacturer of fire sprinkler system products with strategically placed international sales and distribution centres which serve needs of the fire detection and suppression industry.

Geografiskt verksamhetsområde:  Worldwide

Antal anställda:  60

Besök vår hemsida här

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.