Ramböll Sverige AB

Besöksadress:  Fabriksgatan 54 C, Örebro

Postadress:  Fabriksgatan 54 C, 702 23 Örebro

Telefon:  010-615 67 74

Mailadress: 

Kontaktperson:  Urban Wallström

Huvudsaklig verksamhet:  Erbjuder ett brett utbud av tjänster. Upprättande av förfrågningsunderlag, projektering, kalkyler och anbudsutvärdering samt projektledning.

Geografiskt verksamhetsområde:  Hela landet

Antal anställda: 

Besök vår hemsida här