Ramböll Sverige AB

Besöksadress:  Fabriksgatan 54 C, Örebro

Postadress:  Fabriksgatan 54 C,  702 23 Örebro

Telefon:  010-615 67 74

Mailadress: 

Kontaktperson:  Urban Wallström

Huvudsaklig verksamhet:  Erbjuder ett brett utbud av tjänster. Upprättande av förfrågningsunderlag, projektering, kalkyler och anbudsutvärdering samt projektledning.

Geografiskt verksamhetsområde:  Hela landet

Antal anställda: 

Besök vår hemsida här

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.