R-Con AB

Besöksadress:  Platinagatan 8, Norrköping

Postadress:  Platinagatan 8, 602 23 Norrköping

Telefon:  011-31 13 90

Mailadress: 

Kontaktperson:  Mikael Wiktorsson, mikael@r-con.se, anders@r-con.se  eller sofia@r-con.se

Huvudsaklig verksamhet: Lång erfarenhet av dimensionering och produktion av sprinklerpumpar. Bygger, dimensionerar samt installerar sprinklerpumpar samt vid behov även tankar.

Geografiskt verksamhetsområde:  Skandinavien

Antal anställda: 22

Besök vår hemsida här

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.