Q-Fog i Nora AB

Besöksadress:  Herrgårdsgatan 13

Postadress:  713 31 Nora

Telefon:  0587-256 40

Mailadress:  info@qfog.se

Kontaktperson:  Fredrik Lindberg

Huvudsaklig verksamhet:  Vi levererar sedan 2006 mobila boendesprinklers till i första hand Skandinavien,  England och Benelux. Vi är även agenter för Hydramists fasta och mobila produktsortiment inom  högtrycksdimma.

Geografiskt verksamhetsområde:  Vi är Hydramist – återförsäljare inom Sverige. Våra egna produkter levererar vi till återförsäljare inom och utanför Sverige.

Antal anställda:  4 heltid

Besök vår hemsida här

Profilbild

Publicerad av Gösta Holmstedt

Gösta har en lång bakgrund som brandingenjör, med både nationell och internationell erfarenhet. Han har arbetat med räddningstjänstfrågor, förebyggande och skadeavhjälpande arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor samt övergripande riskhantering och riskanalyser inom svensk storindustri. Gösta har dessutom arbetat med försäkrings- och återförsäkringsfrågor såväl inom landet som internationellt.